Gå tillbaka till webbplatsen

Värdet av att skriva för hand

Jag gör allt mitt kreativa textarbete på datorn. Ändå är jag beroende av att alltid ha ett anteckningsblock och en penna tillhands. För mina arbetsdagar har jag inte mindre än fyra anteckningsböcker. Varför ska jag förklara nu.

 

Anteckningsbok 1: en tjock anteckningsbok i A5-format, med stiligt omslag i många färger.

I den skriver jag in varje arbetsuppgift jag ska göra och kryssar av efterhand de blir gjorda. Det spelar ingen roll vilken del av mitt liv de hör till: tjänst, firma, privata ärenden.

Jag skriver in dem var för sig, i en egen ruta, och när listan är klar, löser jag uppgifterna i den ordning de har skrivits in. Ofta blir jag förvånad över hur mycket jag hinner med på relativt kort tid. Dessutom ser jag alltid precis vad jag har gjort under en dag - och vad som behöver skjutas på till nästa arbetstillfälle. Anteckningsboken ligger antingen på mitt skrivbord eller i min arbetsväska - den är alltid med och uppgifter kan skrivas in i den när som helst. jag jobbar med denna bok varje dag i arbetsveckan.

 

Anteckningsbok 2: en tunnare anteckningsbok i A5 med gröna omslag. Grönt är färgen för mitt skrivande och för min firma som administrerar mitt skrivande. I denna hamnar anteckningar som har specifikt med skrivandet att göra. Det kan vara kommentarer från läsare eller redaktörer som jag är angelägen att minnas, det kan vara datum för events jag vill gå på, eller varor jag vill beställa på sikt. Det kan vara tankar inför nästa manus, eller idéer för omslag. Allt som är information som hör skrivandet till, men som inte är direkta uppgifter som ska lösas inom kort tid. Jag brukar titta igenom den en gång varannan vecka, i samband med att jag summerar skrivandet för den senaste 14-dagars perioden.

 

Anteckningsbok 3: också en anteckningsbok i A4 format, som markeras med datum på sidornas övre hörn. Detta är min anteckningsbok för min tjänst. Den är med på alla möten och i den skriver jag ner anteckningar för vad som sägs och vilka beslut som fattas. Innebär besluten uppgifter som ska lösas, förs dessa över till anteckningsbok 1. I denna anteckningsbok kan jag snabbt och lätt gå tillbaka och förbereda mig inför ett möte genom att läsa vad som sades på mötet innan och jag kan även snabbt hitta information jag behöver ge vidare till någon av mina kollegor. Denna bok lämnar aldrig min arbetsplats men är där med på alla möten.

 

Anteckningsbok 4: en tjock anteckningsbok i A4 format, gärna inbunden och med fint omslag. Detta är min framtidsbok. I den byggs och samlas visioner för i vilka riktningar jag vill styra mitt liv, vilka värderingar som är viktiga för mig, vilka handlingar. Innehållet är både drömmande och konkret. T.ex. om en dröm är kunna skapa mig en annan typ av arbetsliv är det konkreta vad som behöver hända för att den drömmen ska få utrymme att realiseras. Boken är platsen för stora penseldrag, för visioner som kan ligga 5 - 10 år fram i tiden. Vad som antecknas i boken kommer aldrig behövas visas för någon annan och har därför heller ingen begränsning i fantasin. Det ligger en stor frihet i att kunna fantisera fritt genom pennans väg över pappret.

Anteckningsbok 4 innehåller också dokumentation över viktiga milstolpar på vägen: datumet för mitt första bokkontrakt, datum över barnens första dag i skolan, datum över när någonting tog slut och något annat började, som t.ex. vid en flytt.

 

För samtliga böcker gäller detta: de är olinjerade (för jag tänker bäst utan att behöva förhålla mig till rader) och jag skriver alltid med bläck: marinblått, svart eller grönt.