Gå tillbaka till webbplatsen

Att organisera sin arbetstid

Hos oss är det stora förändringar på gång, vilket gör mig både orolig och förväntansfull. Som jag tidigare har berättat har vi en flytt framför oss, en flytt som också innebär förändring i min arbetssituation. Just nu kombinerar jag en fulltidstjänst med skrivandet. Det innebär en vardag i högt tempo där jag får mycket gjort men som också tar väldigt mycket energi. Från och med januari går jag ner i arbetstid till att jobba halvtid. Detta i första hand för att kunna hjälpa en familjemedlem som kämpar med sjukdom men det innebär också att jag kommer att få mer tid till skrivandet. Eftersom 2019 ska rymma både ett ny roman och två kortromaner som skrivs direkt för ljudboksformatet, är det minst sagt välkommet att få mer tid till skrivandet. Men att ha mycket tid är ingen garanti för att få mycket gjort - rätt ofta kan det istället fungera tvärtom. Oavsett hur jag har jobbat: på frilans, som anställd, som studerande, på timbasis, osv, har jag lärt mig att få mycket gjort på kort tid. Med en strategi som en kortdistanslöpare genom arbetsuppgifterna.

Något jag använder mig av är ett detaljerat schema. Och då menar jag på minuten detaljerat. Jag jobbar i block om 45 min - 1 timme och därefter följer en paus. Så här kan det se ut:

09.00 - 09.45 Slutredigering av kapitel 4.

09.45 - 10.00 Skriva och skicka 2 mejl till förlaget.

10.00 - 10.10 Brygga en kopp kaffe och ta med in till skrivbordet.

10.10 - 10.30 Möte över Skype eller Zoom med grafiker. Gå igenom förberedda frågor.

10.30 - 10. 45 Samla upp på vad som bestämdes under mötet och skicka i kopia till alla inblandade.

10.45 - 11.45 Påbörja redigering kapitel 5.

11.45 - 12.00 Svara på eventuellt inkommande mejl.

12.00 - 12.45 Lunch och lyssna på podcast.

etc ....

I slutet av varje arbetsdag har jag 15 minuter under vilka jag gör nästa dags schema. Då får jag med sådant som kommit upp under dagen och som jag behöver ägna tid åt som t.ex. mejl, förfrågningar, PR-texter som ska skrivas, möten som ska bokas in. Min riktlinje är att den typen av arbetsuppgifter görs i perioder om 15 minuter, mellan större arbetssjok som är fokuserat på skapande processer av olika slag, eller på möten. När jag började jobba efter ett sådant här strikt tidssystem använde jag mig av datorns tidtagarsystem för att klocka in de olika tiderna. Nu sitter de närmast i kroppen och jag behöver bara då och då kasta en blick på datorns klocka för att kolla av att jag ligger rätt i förhållande till mitt schema. Förutom att detta system gör att jag arbetar väldigt effektivt har det andra fördelar: om jag avslutar en arbetsuppgift innan dess tid är ute, då påbörjar jag inte nästa uppgift tidigare än vad som står i schemat. Istället använder jag mina extra bonusminuter till att gå och ta lite frisk luft på balkongen, brygga en kopp te, eller göra något annat som gör att jag kommer upp ur stolen och får lite andra intryck.

En annan fördel är att jag i slutet av varje arbetsdag vet precis vad jag har hunnit med och vad jag har ägnat min arbetstid till. Detta är en stor fördel också när jag ska beräkna hur mycket tid som går åt till att lösa en viss uppgift.

Hoppas någon får lust att prova mitt tidsschema - det är inte så militant som det kanske låter, istället upplever jag att jag får vinner frihet i att få saker gjorda på kortare tid.